Fraudebeleid

 


Ons fraudebeleid

In de verzekeringsbranche is vertrouwen zeer belangrijk. U vertrouwt op een goede afhandeling van uw schade, wij vertrouwen erop dat u ons correct informeert. 

Helaas tonen diverse onderzoeken aan dat een kleine groep klanten dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Ook merken we dat ‘eerlijke’ klanten voorstander zijn van een hardere aanpak van verzekeringsfraude.

 

Wat is fraude?

Wij hanteren de volgende definitie van fraude: het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer, verzekerde of de begunstigde, om een prestatie te verkrijgen waarop men geen recht heeft.

Voorbeelden van fraude:

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie aan de verzekeraar.
 • Het niet eerlijk vertellen van wat er is gebeurd.
 • Het veranderen van bedragen op aankoopnota’s.
 • Meer claimen dan de geleden schade.
 • Een afgewezen schade nogmaals opgeven, met een ander verhaal.

 

Hoe sporen we fraude op?

 • Verzekeraars en gevolmachtigden beschikken over fraude-indicatoren.
 • Verzekeraars werken met geautomatiseerde kennissystemen, die speciaal zijn ingericht om fraudes te detecteren.
 • De markt verzamelt schadehistorie en specifieke fraude-informatie in een marktbreed systeem (FISH), dat de opsporing van fraude beter mogelijk maakt.

U ondervindt daar het voordeel van. We versnellen namelijk met deze maatregelen het afhandelen van te­rechte schadeclaims. Daarmee bieden we u een hoger serviceniveau.

 

Wat doen we bij fraude?

 • De van fraude verdachte persoon ontvangt een brief waarin de fraudezaak wordt toegelicht.
 • De schade wordt niet vergoed of - indien reeds betaald - teruggevorderd.
 • Opzegging van de verzekering. Dat geldt ook voor andere verzekeringen die bij ons zijn ondergebracht.
 • Uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst.
 • De verzekeraar plaatst de persoon op een interne incidentenlijst.
 • We melden de fraude aan bij de Stichting CIS, die een ‘incidentenregistratie’ bijhoudt. Andere verzekeraars in Nederland raadplegen dit register ook. Meer hierover staat vermeld in het Protocol Incidenten­waarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Wilt u  meer informatie over de Stichting CIS kijk dan op de website van Stichting CIS.
 • Aangifte bij de politie.

 

Waarom fraudebestrijding?

Via uw premie betaalt u mee aan het fraudegedrag van anderen. Dit willen we natuurlijk voorkomen. Daarom doen wij aan fraudebestrijding.

keurmerk adfiz
keurmerk rma
keurmerk nvga