Van Helvoort Verkeers Pakket

 


Het Van Helvoort Verkeers Pakket (VHVP) is een bijzonder complete verzekering waarmee u in één pakket de meest voorkomende verzekeringen op het gebied van verkeer kunt onderbrengen.

Waarom het Van Helvoort Verkeers Pakket?

Het kiezen van een autoverzekering is een ingewikkelde zaak. De kwaliteit van uw motorrijtuigenverzekering is vaak pas merkbaar als u schade hebt. De financiële gevolgen kunnen dan aardig tegenvallen. Het is daarom van belang dat u een goede beslissing neemt bij de keuze van uw autoverzekering. Ons verkeerspakket biedt een zeer uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijke premie

U hebt keuze uit zes dekkingen:

  • een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering; eventueel in combinatie met;
  • een beperkt cascoverzekering; of
  • een volledig cascoverzekering
  • een ongevallen op-/ inzittenden verzekering
  • een schadeverzekering verkeersdeelnemers
  • een rechtsbijstandverzekering

Wettelijke aansprakelijkheid

Een W.A.-verzekering voor uw auto is wettelijk verplicht. Deze verzekering biedt dekking voor schade die u met uw auto aan anderen toebrengt. Wij vergoeden deze schade tot een bedrag van € 2.500.000,- (letselschade tot € 5.600.000,-)

Beperkte cascoverzekering

Als aanvulling op de W.A.-verzekering kunt u een beperkt cascodekking nemen. De beperkt cascoverzekering biedt dekking tegen schade als gevolg van onder andere brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal, storm en ruitbreuk.

Volledige cascoverzekering

De meest complete dekking biedt de volledige cascoverzekering. Deze biedt, naast de onder de beperkte-cascodekking genoemde oorzaken, ook dekking voor schade onstaan door botsen, omslaan, kwaadwillige beschadiging en ieder van buiten komend onheil.

Korting voor schadevrij rijden

Voor elk jaar dat u schadevrij rijdt, krijgt u een korting op de premie. Deze korting kan oplopen tot maar liefst 75%. Bij ons begint u bij aanvang van de verzekering al direct met een aantrekkelijke korting. Afhankelijk van uw leeftijd, postcode en het aantal kilometers dat u per jaar rijdt, bedraagt deze starterskorting maximaal 45%. Natuurlijk komt daar de korting voor de schadevrije jaren nog eens bij. Bij schade wordt uw bonuskorting verminderd.
Wij kennen de unieke regeling dat bij schade waarbij de schadeoorzaak niet aan u te wijten is, u het recht op bonuskorting behoudt. Ook bij diefstal van de auto (of onderdelen daarvan) wordt geen vermindering van de bonuskorting toegepast.

Eigen risico

Bij een mini-cascoverzekering en een volledig cascoverzekering geldt standaard een eigen risico van € 150,-. Voor bestuurders jonger dan 24 jaar geldt een extra eigen risico van € 70,-. Indien bij de volledig cascodekking de schade wordt gerepareerd door een bij Schadegarant aangesloten herstelbedrijf wordt het eigen risico met € 75,- verlaagd. Bij reparatie van een beschadigde ruit geldt géén eigen risico. Bij vervanging van een ruit door Carglass B.V. of Autotaalglas geldt een eigen risico van € 75,-. Uiteraard bestaat bij de volledig cascoverzekering de mogelijkheid om te kiezen voor een hoger eigen risico. Hiervoor ontvangt u een korting op de premie.

Uitbreidingsmogelijkheiden

De motorrijtuigenverzekering kan worden uitgebreid met een ongevallenverzekering voor inzittenden, een rechtsbijstandverzekering of een schadeverzekering voor verkeersdeelnemers.
De ongevallenverzekering verleent een uitkering indien u of één van de andere inzittenden, als gevolg van een ongeval, komt te overlijden of blijvend invalide wordt.
De rechtsbijstandverzekering vergoedt de kosten van hulp bij geschillen, waarmee u als automobilist te maken kunt krijgen. De schadeverzekering voor verkeersdeelnemers biedt dekking voor schade die een verzekerde of door een rechtverkrijgende wordt geleden, voor zover de schade een gevolg is van een verkeersongeval.

Korting indien ook VHPP

Indien u ook één of meerdere modules van het Van Helvoort Prive Pakket (VHPP) bij ons verzekerd hebt, krijgt u nog een extra korting. 

Kiezen voor het Van Helvoort Verkeers Pakket

We hebben u zo kort mogelijk zoveel mogelijk over het Van Helvoort Verkeers Pakket verteld. U weet nu wat u precies kunt verzekeren.
Over één groot voordeel van het VHVP hebben we het echter nog niet gehad: over het gemak ervan. Door twee of meer Verkeerspakketverzekeringen af te sluiten hebt u voortaan maar met één contactpersoon te maken. En die contactpersoon dat zijn wij, vertrouwd met uw situatie en bekend met alle details van het VHVP. Praat eens over het Verkeerspakket met ons. Wij zullen u graag op de beste combinaties wijzen en u de verasssend lage premie voorrekenen. Kiest u vervolgens voor het VHVP, dan weet u zeker dat u goed verzekerd bent. Wij bieden soepele en uitgebreide voorwaarden, beloning van schadevrije jaren en vooral heel veel zekerdheid.

 

Overzicht pakketkorting Verkeers Pakket

Bij één of meer verzekeringen uit ons Verkeers Pakket bieden wij u een korting aan. Voor de exacte korting kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers via 0492 37 11 00.

Looptijd Verkeers Pakket

Heeft u meer verzekeringen uit dit pakket dan hebben deze allemaal dezelfde verlengingsdatum. Het Verkeers Pakket loopt vanaf het moment van afsluiten tot de verlengingsdatum van het pakket (maximaal 1 jaar).

Daarna wordt het pakket ieder jaar op de verlengingsdatum verlengd met 1 jaar. Na de verlenging is het pakket op elk moment opzegbaar met 1 maand opzegtermijn.

Schade melden

Schade kunt u op drie manieren aan ons doorgeven:
  1. Via een "papieren" schadeformulier. U kunt hier de pdf downloaden. Vul deze zo volledig mogelijk in (dit kan digitaal) en stuur hem per post of e-mail naar ons toe.
  2. Via het online schadeformulier eigen motorrijtuig
  3. Via de gratis app van mobielschademelden.nl (tenzij er sprake is van lichamelijk letsel of er een auto met een buitenlands kenteken bij betrokken is):Appstore

GooglePlay

Natuurlijk kunt u ook altijd persoonlijk contact opnemen met één van onze medewerkers van de afdeling schade:
0492 37 11 00
0492 37 11 61
0492 37 11 65
0492 37 11 71
0492 37 11 67

Spoed buiten kantoortijden?

Bij SPOED buiten kantoortijden kunt u bellen naar 06 475 641 29. U krijgt dan één van onze medewerkers van de afdeling schade aan de lijn die u zal helpen/begeleiden bij uw schade.

Wijzigingen doorgeven

Geef wijzigingen in uw gezinssituatie, woonsituatie of een verhuizing altijd zo spoedig mogelijk aan ons door. Deze wijzigingen kunnen namelijk invloed hebben op uw verzekeringen en de premie die u betaalt. In de voorwaarden van het Van Helvoort Verkeers Pakket staat precies welke wijzigingen u aan ons door moet geven. Vul hier ons wijzigingsformulier in om direct uw wijziging(en) door te geven.

Voorwaarden en brochures

Verzekeringskaarten

keurmerk adfiz
keurmerk rma
keurmerk nvga