Zorgverzekering

 


Bereken uw premie via ons bij CZ

Bereken hier snel uw premie via Van Helvoort bij CZ en sluit uw verzekering eventueel meteen af.

  

Voordelen van onze zorgverzekeringen bij CZ

 • Scherpe premies voor basis- en aanvullende verzekeringen
 • Begeleiding, van advies tot declaraties
 • Met “Mijn CZ” heeft u direct inzicht in vergoedingen en eigen risico
 • Gespreid betalen van het verplicht eigen risico is mogelijk

  

Wat voor soort zorgverzekering kiest u?

U kunt elk jaar in november en december een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Ook voor het jaar 2022. Voor de zorgverzekering 2022 heeft u de keuze om alleen een basisverzekering te nemen, maar u kunt uw verzekering ook uitbreiden met een aanvullende zorgverzekering en/of een tandartsverzekering. Het basispakket wordt elk jaar bepaald door de overheid, hierdoor verschilt het pakket per jaar.

Waarvoor u kiest, kunnen wij niet voor u beslissen. Wel kunnen wij u uitleggen wat de aanvullende verzekeringen vergoeden en wat juist niet. Hierdoor kunt u zelf een weloverwogen keuze maken. U kunt hier het pakketoverzicht voor individuele verzekeringen bij CZ bekijken. Hierbij treft u ook een overzicht van de vergoedingen per pakket aan. Wilt u liever uitleg van een van onze zorgadviseurs? Bel dan naar 0492 37 11 00.

  

Collectieve zorgverzekering

Komt u in aanmerking voor een collectieve verzekering? Bekijk dan hier het pakketoverzicht voor collectieve verzekeringen bij CZ en het pakketoverzicht voor collectieve verzekeringen met gezinnen bij CZ Ook hierbij treft u een overzicht van de vergoedingen per pakket aan.

Wilt u een collectieve verzekering via ons afsluiten? Klik dan hier en vul uw gegevens inclusief het collectiviteitsnummer van uw werkgever in. Weet u niet wat uw collectiviteitsnummer is? Neem dan even contact op met één van onze adviseurs via 0492 37 11 00.

  

Eigen risico 2022

Het verplicht eigen risico van de basisverzekering blijft dit jaar gelijk aan 2021. Hierdoor moet u de eerste €385,- aan zorg, die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, zelf betalen. U kunt kiezen voor een hoger eigen risico. In ruil hiervoor betaalt u een lagere premie. U betaalt nooit eigen risico voor zorg uit uw aanvullende verzekering of tandartsverzekering.

  

Wijzigingen zorgverzekering 2022

De overheid bepaalt jaarlijks wat er wijzigt in de basisverzekering van de zorgverzekering.


Vanaf 2022 worden de volgende dekkingen aan de basisverzekering toegevoegd:

 • Regeling paramedische herstelzorg coronapatiënten verlengd

  De regeling over vergoeding van paramedische herstelzorg voor coronapatiënten zal een jaar doorlopen. De regeling zou aflopen op 1 augustus 2021, maar wordt nu verlengd tot 1 augustus 2022. Deze regeling geldt voor patiënten die na hun herstel van COVID-19 ernstige klachten ervaren. Zij kunnen vanuit de basisverzekering vergoeding voor paramedische zorg ontvangen. Denk daarbij aan fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en diëtetiek.

  De regeling wordt ook op enkele punten gewijzigd. Zo moesten in de vorige regeling de verwijzing en zorg binnen 4 maanden na het ziektestadium worden gegeven. Dat wordt nu binnen 6 maanden. En in de nieuwe regeling mag ook de huisarts verwijzen voor een tweede behandelperiode. In de vorige regeling mocht alleen de medisch specialist dat doen.

 • Vergoeding van verblijf nabij het ziekenhuis bij CAR-T-celtherapie

  Vanaf 2022 is er vergoeding van verblijf nabij het ziekenhuis na CAR-T-celtherapie. Na deze behandeling kunnen ernstige complicaties optreden. Patiënten moeten daarom de eerste 2 weken na de behandeling in een expert-ziekenhuis blijven.

  De 2 weken daarna moeten ze op een locatie verblijven die maximaal 60 minuten van het expert-ziekenhuis is verwijderd. Dat kan hun eigen huis zijn als ze binnen 60 minuten van het expert-ziekenhuis wonen. Wonen ze verder weg, dan mag het op een andere locatie zijn die maximaal 60 minuten van het expert-ziekenhuis verwijderd is. Bijvoorbeeld in een hotel of vakantiewoning. De kosten van verblijf in de buurt van het expert-ziekenhuis worden vergoed uit de Zorgverzekeringswet.

 • Elektriciteitskosten bij ademhalingsondersteuning declareren

  Patiënten die thuis gebruikmaken van mechanische ademhalingsondersteuning kunnen de elektriciteitskosten hiervan rechtstreeks declareren bij hun zorgverzekeraar. Veel verzekeraars hebben hiervoor een declaratieformulier op hun website.

 • Medicijn voor spierziekte SMA

  Vanaf 1 november 2021 is er vergoeding vanuit de basisverzekering voor het medicijn Zolgensma. Dit is een gentherapie voor de spierziekte Spinale Musculaire Atrofie (SMA). De vergoeding geldt voor een specifieke groep kinderen. Namelijk voor patiënten met SMA type 1 en presymptomatische SMA-patiënten met maximaal 3 kopieën van het SMN2-gen. Naar schatting kunnen er jaarlijks 10 tot 20 kinderen mee geholpen worden.

 • Medicijn voor spierziekte Duchenne

  Vanaf 1 november 2021 is er vergoeding vanuit de basisverzekering voor het medicijn ataluren (merknaam Translarna). Dit middel is geregistreerd voor de behandeling van de spierziekte Duchenne voor patiënten van 2 jaar en ouder. De toelating van het medicijn tot het basispakket is voorwaardelijk. Dat betekent dat de effectiviteit beoordeeld wordt, waarna besloten wordt over definitieve toelating tot het basispakket.

 • Medicijn voor chronische hypoparathyreoïdie (bijschildklierziekte)

  Vanaf 1 november 2021 is er vergoeding vanuit de basisverzekering voor recombinant humaan parathyreoïd hormoon 1-84 (merknaam Natpar). Dat is een medicijn dat als aanvullende behandeling kan dienen voor patiënten met chronische hypoparathyreoïdie (bijschildklierziekte), voor wie standaardtherapie onvoldoende is. De toelating van het medicijn tot het basispakket is voorwaardelijk. Dat betekent dat de effectiviteit beoordeeld wordt, waarna besloten wordt over definitieve toelating tot het basispakket.

 • Medicijn voor acute hepatische porfyrie

  Vanaf 1 november 2021 is er vergoeding vanuit de basisverzekering voor het middel givosiran (merknaam Givlaari). Het middel is toegevoegd na een succesvolle prijsonderhandeling. Givlaari is een middel dat aanvallen bij patiënten met de erfelijke en zeldzame stofwisselingsziekte acute hepatische porfyrie vermindert.

 

Extra informatie

Looptijd zorgverzekering

Eénmaal per jaar kunt u in november en december kiezen voor een andere zorgverzekering. Daarna blijft u het hele volgende jaar op de gekozen manier verzekerd en kunt u geen aanpassingen meer doen.

Voorwaarden en brochures

Europese Gezondheidskaart

De Europese gezondheidskaart heet officieel "European Health Insurance Card" (EHIC). Met deze kaart toont u aan dat u recht hebt op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland. U hoeft de kaart dan ook alleen in het buitenland bij u te hebben. De kaart geeft u niet het recht om naar het buitenland te reizen met als doel zorgverlening te verkrijgen.

Waar geldt deze kaart?

Als u deze kaart laat zien, kunt u binnen de Europese economische ruimte (Europese Unie, Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) en Zwitserland medische noodzakelijke zorg krijgen, zonder geld te hoeven voorschieten. Zorgverleners (bijvoorbeeld artsen en specialisten) in het buitenland weten dan dat hun rekening door de maatschappij in Nederland wordt betaald. Overigens kan het voorkomen dat andere zorgverleners (van buiten een ziekenhuis) de pas nog niet zullen accepteren. U zult dan zelf de rekening voor moeten schieten. U kunt dan later uw nota bij de maatschappij declareren.

De vergoeding

De vergoeding die u op basis van de EHIC ontvangt, is gebaseerd op Europese wetgeving en wordt bepaald volgens de maatstaven van de sociale ziektekostenverzekering die in het land geldt waar u de zorg krijgt. Bent u bijvoorbeeld in Frankrijk en heeft u daar zorg nodig? Dan vergoedt de maatschappij de zorg volgens de regels van de sociale ziektekostenverzekering in Frankrijk. Omdat de vergoeding is gebaseerd op de sociale ziektekostenverzekering van het land waar u de zorg krijgt, kan het voorkomen dat niet alle kosten worden vergoed of dat u in dat land een eigen bijdrage moet betalen.

Geen EHIC?

U bent niet verplicht om een EHIC bij u te hebben. Bent u om welke reden dan ook niet in het bezit van een EHIC, dan dient u de kosten van behandeling wel voor te schieten, maar kunt u later uw nota declareren bij uw Nederlandse ziektekostenverekeraar. De hoogte van de vergoeding wordt dan bepaald aan de hand van de dekking van de Nederlandse zorgverzekering. Ook dan kan het voorkomen dat de behandeling niet volledig wordt vergoed omdat een deel van de behandeling bijvoorbeeld niet onder de zorgverzekering valt.

Ziekenhuisopname in het buitenland

Mocht er sprake zijn van een ziekenhuisopname dan kunnen de kosten behoorlijk oplopen. Wij adviseren u in dat geval altijd contact op te nemen met de Nederlandse ziektekostenverzekeraar.

EHIC aanvragen

U kunt de EHIC online aanvragen via www.ehic.nl. U heeft de kaart dan binnen 4 werkdagen in huis. De geldigheid van de kaart is afhankelijk van uw zorgverzekering. Aan het aanvragen van de EHIC zijn geen kosten verbonden!

EHIC in Australië

Nederlandse verzekerden hebben bij tijdelijk verblijf in Australië recht op spoedeisende medische zorg. Daarvoor wordt het formulier NL/A gebruikt. Van Australische kant is aangegeven dat de EHIC de voorkeur heeft. Daarom mag, vooruitlopend op een formele verdragswijziging, de EHIC al worden afgegeven voor Australië. Inmiddels afgegeven formulieren NL/A blijven ook geldig.

keurmerk adfiz
keurmerk rma
keurmerk nvga