Zorgverzekering

 


Bereken uw premie via ons bij CZ

Bereken hier snel uw premie via Van Helvoort bij CZ en sluit uw verzekering eventueel meteen af.

  

Voordelen van onze zorgverzekeringen bij CZ

  • Scherpe premies voor basis- en aanvullende verzekeringen
  • Begeleiding, van advies tot declaraties
  • Met “Mijn CZ” heeft u direct inzicht in vergoedingen en eigen risico
  • Gespreid betalen van het verplicht eigen risico is mogelijk

  

Wat voor soort zorgverzekering kiest u?

U kunt elk jaar in november en december een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Ook voor het jaar 2019. Voor de zorgverzekering 2019 heeft u de keuze om alleen een basisverzekering te nemen, maar u kunt uw verzekering ook uitbreiden met een aanvullende zorgverzekering en/of een tandartsverzekering. Het basispakket wordt elk jaar bepaald door de overheid, hierdoor verschilt het pakket per jaar.

Waarvoor u kiest, kunnen wij niet voor u beslissen. Wel kunnen wij u uitleggen wat de aanvullende verzekeringen vergoeden en wat juist niet. Hierdoor kunt u zelf een weloverwogen keuze maken. U kunt hier de pakketvergelijker voor individuele verzekeringen bij CZ bekijken. Hierbij treft u ook een overzicht van de vergoedingen per pakket aan. Wilt u liever uitleg van een van onze zorgadviseurs? Bel dan naar 0492 37 11 00.

  

Collectieve zorgverzekering

Komt u in aanmerking voor een collectieve verzekering? Bekijk dan hier de pakketvergelijker voor collectieve verzekeringen bij CZ. Ook hierbij treft u een overzicht van de vergoedingen per pakket aan.

Wilt u een collectieve verzekering via ons afsluiten? Klik dan hier en vul uw gegevens inclusief het collectiviteitsnummer van uw werkgever in. Weet u niet wat uw collectiviteitsnummer is? Neem dan even contact op met één van onze adviseurs via 0492 37 11 00.

  

Eigen risico 2020

Het verplicht eigen risico van de basisverzekering blijft dit jaar gelijk aan 2019. Hierdoor moet u de eerste 385,- euro aan zorg, die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, zelf betalen. U kunt kiezen voor een hoger eigen risico. In ruil hiervoor betaalt u een lagere premie. U betaalt nooit eigen risico voor zorg uit uw aanvullende verzekering of tandartsverzekering.

  

Wijzigingen zorgverzekering 2020

Collectiviteitskorting:

De overheid verlaagt de korting die alle zorgverzekeraars maximaal aan mogen bieden op de premie voor de basisverzekering. De maximale korting gaat van 10% naar 5%.

Geen eigen risico bij stoppen met roken

In het Nationaal Preventieakkoord is vastgesteld dat zorgverzekeraars stoppen-met-rokenprogramma's vanaf 2020 vrijstellen van het eigen risico bij gecontracteerde zorgaanbieders. Het gaat hierbij om gedragsmatige ondersteuning bij het stoppen met roken én medicatie bij het stoppen met roken, als die gecombineerd wordt met gedragsmatige begeleiding.

 

Het basispakket wordt uitgebreid met:

  • Logeervergoeding voor patiënten die voor een behandeling langdurig ver moeten reizen. Zij ontvangen nu een vergoeding van de vervoerskosten, maar kunnen vanaf volgend jaar kiezen tussen de logeervergoeding en vergoeding van de vervoerskosten. De logeervergoeding bedraagt maximaal €75 per nacht, als er sprake is van tenminste 3 aaneengesloten dagen behandeling.
  • Vergoeding voor de zorg door de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten.Vergoeding van apotheekbereidingen als een geregistreerd geneesmiddel door hoge kosten niet wordt toegelaten tot het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Of als er nog geen besluit is genomen over opname in het GVS.
  • Fampyra, een geneesmiddel dat het loopvermogen van MS-patiënten verbetert, wordt per 1 september 2019 opgenomen in de basisverzekering. Het gaat om een proefbehandelstrategie, waarbij MS-patiënten met zeer ernstige loopbeperkingen het middel eerst 2 weken op proef krijgen. Als de behandeling aanslaat wordt deze voortgezet.
  • Vanaf 1 september 2019 is er vergoeding voor de geneesmiddelen durvalumab en abemaciclib, voor de behandeling van een specifieke vorm van longkanker en bepaalde vormen van borstkanker.
  • Vanaf 1 oktober 2019 zit langdurige fysiotherapie of oefentherapie voor mensen met reumatoïde artritis (RA) en axiale spondyloartritis (SpA) voorwaardelijk in het basispakket. De vergoeding geldt alleen voor patiënten die deelnemen aan een onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van langdurige actieve fysiotherapie of oefentherapie. De behandelingen worden voor een periode van 4 jaar vergoed. In die tijd wordt het effect van de behandelingen op deze vormen van reuma onderzocht. Het Zorginstituut Nederland adviseert uiteindelijk of de behandelingen definitief in het basispakket komen.

 

Extra informatie

Looptijd zorgverzekering

Eénmaal per jaar kunt u in november en december kiezen voor een andere zorgverzekering. Daarna blijft u het hele volgende jaar op de gekozen manier verzekerd en kunt u geen aanpassingen meer doen.

Voorwaarden en brochures

Europese Gezondheidskaart

De Europese gezondheidskaart heet officieel "European Health Insurance Card" (EHIC). Met deze kaart toont u aan dat u recht hebt op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland. U hoeft de kaart dan ook alleen in het buitenland bij u te hebben. De kaart geeft u niet het recht om naar het buitenland te reizen met als doel zorgverlening te verkrijgen.

Waar geldt deze kaart?

Als u deze kaart laat zien, kunt u binnen de Europese economische ruimte (Europese Unie, Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) en Zwitserland medische noodzakelijke zorg krijgen, zonder geld te hoeven voorschieten. Zorgverleners (bijvoorbeeld artsen en specialisten) in het buitenland weten dan dat hun rekening door de maatschappij in Nederland wordt betaald. Overigens kan het voorkomen dat andere zorgverleners (van buiten een ziekenhuis) de pas nog niet zullen accepteren. U zult dan zelf de rekening voor moeten schieten. U kunt dan later uw nota bij de maatschappij declareren.

De vergoeding

De vergoeding die u op basis van de EHIC ontvangt, is gebaseerd op Europese wetgeving en wordt bepaald volgens de maatstaven van de sociale ziektekostenverzekering die in het land geldt waar u de zorg krijgt. Bent u bijvoorbeeld in Frankrijk en heeft u daar zorg nodig? Dan vergoedt de maatschappij de zorg volgens de regels van de sociale ziektekostenverzekering in Frankrijk. Omdat de vergoeding is gebaseerd op de sociale ziektekostenverzekering van het land waar u de zorg krijgt, kan het voorkomen dat niet alle kosten worden vergoed of dat u in dat land een eigen bijdrage moet betalen.

Geen EHIC?

U bent niet verplicht om een EHIC bij u te hebben. Bent u om welke reden dan ook niet in het bezit van een EHIC, dan dient u de kosten van behandeling wel voor te schieten, maar kunt u later uw nota declareren bij uw Nederlandse ziektekostenverekeraar. De hoogte van de vergoeding wordt dan bepaald aan de hand van de dekking van de Nederlandse zorgverzekering. Ook dan kan het voorkomen dat de behandeling niet volledig wordt vergoed omdat een deel van de behandeling bijvoorbeeld niet onder de zorgverzekering valt.

Ziekenhuisopname in het buitenland

Mocht er sprake zijn van een ziekenhuisopname dan kunnen de kosten behoorlijk oplopen. Wij adviseren u in dat geval altijd contact op te nemen met de Nederlandse ziektekostenverzekeraar.

EHIC aanvragen

U kunt de EHIC online aanvragen via www.ehic.nl. U heeft de kaart dan binnen 4 werkdagen in huis. De geldigheid van de kaart is afhankelijk van uw zorgverzekering. Aan het aanvragen van de EHIC zijn geen kosten verbonden!

EHIC in Australië

Nederlandse verzekerden hebben bij tijdelijk verblijf in Australië recht op spoedeisende medische zorg. Daarvoor wordt het formulier NL/A gebruikt. Van Australische kant is aangegeven dat de EHIC de voorkeur heeft. Daarom mag, vooruitlopend op een formele verdragswijziging, de EHIC al worden afgegeven voor Australië. Inmiddels afgegeven formulieren NL/A blijven ook geldig.

keurmerk adfiz
keurmerk rma
keurmerk nvga