Overlijdensrisicoverzekering

 


Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Met een overlijdensrisicoverzekering dekt u het risico af dat u komt te overlijden binnen de looptijd van deze verzekering. Overlijdt u vóór de einddatum van de verzekering, dan keert de verzekeraar het bedrag dat u verzekerd had op uw leven, uit aan uw nabestaanden.

Een overlijdensrisicoverzekering is niet hetzelfde als een uitvaartverzekering. Met een uitvaartverzekering wordt bij overlijden altijd een bedrag uitbetaald waarmee u (een deel van) de uitvaart kunt betalen. Bij een overlijdensrisicoverzekering wordt alleen een bedrag uitgekeerd als de verzekerde tijdens de afgesproken looptijd overlijdt.
 

Wanneer is een overlijdensrisicoverzekering nodig?

U heeft een overlijdensrisicoverzekering nodig als u, uw partner of andere nabestaanden zoals kinderen financieel in de problemen komen wanneer u of uw partner overlijdt. Uw partner kan dan bijvoorbeeld de hypotheek niet meer betalen.

Vaak is het verplicht om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten bij uw hypotheek. De overlijdensrisicoverzekering moet passen bij de hypotheekvorm. Bij een annuïteitenhypotheek bijvoorbeeld daalt de hypotheekschuld ieder jaar. Bij deze hypotheekvorm kunt u een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering afsluiten: dan daalt ook het verzekerde bedrag ieder jaar.

Ook bij grote leningen vanaf zo'n €10.000 bent u soms verplicht een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Komt u te overlijden, dan hoeven uw nabestaanden het restant van de lening niet af te lossen. De geldgever mag u niet verplichten de overlijdensrisicoverzekering bij hem af te sluiten.

Als er voldoende vermogen is, u geen hypotheek meer heeft of alleenstaand bent is het niet altijd nodig om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Advies en premie

Wilt u meer informatie over de kosten van een overlijdensrisicoverzekering of heeft u behoefte aan advies? Neem dan contact op met één van onze adviseurs via 0492 37 11 00 of info@van-helvoortbv.nl.

 

Wat is er verzekerd?

Eenmalige uitkering als de door u aangegeven persoon overlijdt.

De uitkering is voor uw nabestaanden. De uitkering kunnen zij gebruiken om na uw overlijden te voldoen aan financiële verplichtingen, zoals:

 • Het betalen van de huur of een hypotheek.
 • Het aflossen van een persoonlijke lening.
 • Het betalen van de kinderopvang of studiekosten.
 • Voortzetten van een bedrijf als u mede-eigenaar bent.

Wij keren uit bij overlijden vóór de afgesproken einddatum van de verzekering. U kiest zelf het aantal jaren dat u verzekerd bent, maximaal 40 jaar. U bepaalt zelf de hoogte van de uitkering, minimaal €5.000. U kunt kiezen uit een gelijkblijvende of dalende uitkering.

Wat is er niet verzekerd?

 • Als u al bent overleden voordat de aanvraag voor de verzekering door ons is ontvangen.
 • Als u op de einddatum van de verzekering nog in leven bent. De verzekering stopt dan en u ontvangt de betaalde premies niet terug.
 • Als u onvolledige of onjuiste informatie hebt verstrekt.
 • Als u binnen 2 jaar na het afsluiten van de verzekering zelfmoord pleegt.
 • Als u deelneemt aan oorlog of gevechtshandelingen.
 • Als de begunstigde (de persoon of personen aan wie wij de uitkering betalen) schuldig is aan het overlijden van de verzekerde.

Extra informatie

 

Looptijd overlijdensrisicoverzekering

Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering spreekt u direct de looptijd van deze verzekering af. Bij overlijden voor de einddatum keert de verzekering uit en wordt daarmee ook de verzekering beëindigd. Besluit u om de verzekering zelf op een eerdere datum dan afgesproken te beëindigen, dan heeft u geen recht op uitkering of premieteruggave.

Overlijden melden

Overlijdt de verzekerde, dan moeten de nabestaanden dit bij ons melden. Dit kan op verschillende manieren:

Wijzigingen doorgeven

Geef wijzigingen in uw gezinssituatie, woonsituatie of een verhuizing altijd zo spoedig mogelijk aan ons door. Deze wijzigingen kunnen namelijk invloed hebben op uw verzekeringen en de premie die u betaalt. In de voorwaarden van de overlijdensrisicoverzekering staat precies welke wijzigingen u aan ons door moet geven. Vul hier ons wijzigingsformulier in om direct uw wijziging(en) door te geven.

Voorwaarden en brochures

Verzekeringskaart

Overlijden melden

Info over hoe een overlijden te melden
U wilt een overlijden melden. Allereerst willen wij u condoleren met uw verlies. Wij begrijpen dat er in deze periode veel op u afkomt. Daarom helpen wij u graag met de administratieve afhandeling. Wij wensen u veel sterkte komende tijd.

Hoe kan ik een overlijden melden?
Er zijn verschillende mogelijkheden om een overlijden te melden:
- telefonisch: Uw adviseur wil u graag helpen per telefoon. Tijdens kantoortijden kunt u terecht bij 0492 37 11 00. Ook kunt u direct naar uw adviseur bellen. Deze telefoonnummers vindt u hier.
- Per e-mail.
- Per post:
Van Helvoort RMIA
Postbus 13, 5420 AA Gemert
Vliet 28, 5422 VV Gemert

Welke documenten heb ik nodig?
Wij hebben een aantal documenten nodig om een overlijden goed te verwerken. Het gaat om de volgende documenten.
- Een akte van overlijden. Deze kunt u opvragen bij de gemeente waar het overlijden plaatsvond.
- Een kopie identiteitsbewijs: 
 • Bij levensverzekeringen gaat het om een kopie van het identiteitsbewijs van de begunstigde. De begunstigde is de persoon die het geld van een verzekering ontvangt.
 • Bij bankproducten gaat het om een kopie van het identiteitsbewijs van de erfgenamen.

- Een ondertekend verzoek van de begunstigde met het rekeningnummer waarop de uitkering moet worden gestort. Dit kan ook per e-mail, waarbij het verzoek ingescand is.
- Een kopie van de bankpas of een bankafschrift van de rekening waarop de uitkering moet worden gestort.
- In sommige gevallen een Verklaring van erfrecht:
 • Een Verklaring van erfecht is altijd nodig als de overledene bankproducten bij ons had.
 • Bij een Overlijdensrisicoverzekering, Lijfrenteverzekering of Beleggingsverzekering, wanneer de overledene een testament heeft of geen wettelijke partner en het totaal uit te keren bedrag hoger is dan €6.000,-
 • Afhankelijk van de productvoorwaarden, bij een Ongevallenverzekering. Uw adviseur kijkt graag voor u of dit van toepassing is.

Een Verklaring van erfrecht is op te vragen bij een notaris. In de Verklaring is aangegeven wie er namens de nabestaande(n) de nalatenschap beheert.

Het verschilt per persoon welke documenten wij nodig hebben om een overlijden goed te verwerken. Nadat er een melding is gedaan laat uw adviseur u zo snel mogelijk weten welke documenten nodig zijn.

Wat moet er geregeld worden?
Er moet veel gebeuren wanneer er iemand overlijdt. Op de website van de overheid kunt u precies zien wat en hoe u moet regelen als iemand overlijdt.

Handige websites
- Voor het opmaken van een Verklaring van erfecht kunt u terecht bij www.notarisinformatie.nl of bel de Notaristelefoon, 0900-346 93 93, bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 14:00.
- Over meer informatie over overlijden, kunt u terecht op www.uitvaart.nl.

Antwoord op veelgestelde vragen
Vraag: Hoe vraag ik een Akte van overlijden op?
Antwoord: De Akte van overlijden vraagt u op bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar het overlijden plaatsvond. Hiervoor heeft u een Verklaring van overlijden nodig. Deze verklaring wordt opgemaakt door de arts die het overlijden heeft vastgesteld.

Vraag: Hoe kom ik er achter of er een testament is?
Antwoord: Wanneer het niet duidelijk is of er een testament is, kunt u dat laten nagaan door een notaris of u kunt het zelf navragen bij Centraal Testamentenregister.

Heeft u nog vragen?
Voor vragen kunt u alijtd terecht bij één van onze medewerkers. Dit kan per telefoon via 0492 37 11 00 of per e-mail via info@van-helvoortbv.nl.
Als u direct met uw adviseur in contact wilt komen, kunt u hier het e-mailadres en het telefoonnummer vinden.

keurmerk adfiz
keurmerk rma
keurmerk nvga