Nieuwsarchief

Auto ongeluk

Een nieuwe afspraak tussen autoverzekeraars moet het binnenkort makkelijker maken om de schade door een ongeluk te verhalen op de tegenpartij. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft toestemming gegeven voor de regeling waarbij verzekeraars de schade onderling gaan verrekenen.

Incidenten met drones worden in bijna tweederde van de gevallen veroorzaakt door het verliezen van het signaal tussen de afstandsbediening en de drone. Maar vergoedt de aansprakelijkheidsverzekeraar dit wel altijd?

Wie regelmatig een maaltijd laat bezorgen, zal het vast al gemerkt hebben. Waar u voorheen de pizzakoerier al in de verte hoorde aankomen op zijn brommer, staat er tegenwoordig een bezorger met een elektrische fiets voor uw deur. Vooral in de binnensteden worden bezorgbrommers massaal vervangen door elektrische fietsen.

Daim van Dijk heeft mooie dronebeelden gemaakt van ons bedrijfspand in Gemert. Hieronder ziet u het filmpje.

Zonnepanelen
In de snelgroeiende markt van zonnepanelen heerst veel onkunde. Risico’s op schade en zelfs gevaarlijke situaties zijn aan de orde van de dag. Heldere regelgeving, certificeringen én goede samenwerking zijn noodzakelijk om de veiligheid en verzekerbaarheid te borgen. Tijdens de POV-Preventiedag van het Verbond van Verzekeraars, in het Bomencentrum in Baarn, stond bewustwording rondom alle risico’s van zonnepaneelinstallaties dan ook hoog op de agenda.

Partnerpensioen

Begin dit jaar lichtten sociale partners tijdens een Aegon-congres al een tipje van de sluier op, maar nu lijkt de modernisering van het partnerpensioen echt op stoom te komen.

Een snelweg vol zelfrijdende auto’s is nog toekomstmuziek. Maar voordat het zover is, moeten autoverzekeraars zich beraden op hun rol. Verschuift die naar het afdekken van productaansprakelijkheid of moeten maatschappijen uitwijken naar andere terreinen? Voor Nederlandse verzekeraars blijven beide opties open. Hoe bereiden NN, Allianz en ZLM zich voor? En wat zegt de wetenschap?

Koevoet 272x209

Een inbreker of zijn collega keert vaak terug naar een huis waar hij succesvol was. Ruim een vijfde van de slachtoffers van woninginbraak kreeg binnen een jaar te maken met een nieuwe inbraak. Dat blijkt uit nieuwe analyses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van de Veiligheidsmonitor 2017.

Adv Polisopmaak

De regering heeft haar plannen voor uw basisverzekering bekend gemaakt. Welke zorg wordt volgend jaar vergoed? Wat wordt uw eigen risico? En hoe gaat uw verzekering nu de premie berekenen?

 

Uw eigen risico in 2019: € 385

Het eigen risico is het bedrag dat u zelf betaalt voor uw zorg. Volgend jaar blijft uw eigen risico € 385. CZ biedt de mogelijkheid om het verplichte eigen risico gespreid te betalen. Zodat u niet het hele bedrag in één keer betaalt, maar in termijnen.

 

Uw basisverzekering in 2019

De regering heeft bekend gemaakt wat er gaat veranderen in de basisverzekering van 2019.

Nieuwe vergoedingen:

  • De leefstijlcoach voor mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht.
  • Oefentherapie bij COPD vanaf de eerste behandeling. Het aantal behandelingen en de periode dat de vergoeding geldt, hangt af van de medische indicatie.

Gewijzigde vergoedingen:

  • Verzekerden met een machtiging voor zittend ziekenvervoer krijgen een vergoeding voor vervoer naar consulten, onderzoek en controles die samenhangen met de behandeling.
  • De wettelijke eigen bijdrage voor medicijnen wordt beperkt tot maximaal € 250 per jaar.

Vervallen vergoeding:

  • Paracetamol, vitaminen en mineralen die ook zonder recept bij de apotheek of drogist te verkrijgen zijn, worden niet meer vergoed uit de basisverzekering.

Andere wijzigingen voor 2019 maakt uw verzekeraar uiterlijk 12 november 2018 bekend.

 

Hoe gaat uw zorgverzekeraar nu uw premie berekenen?

We weten nu de rekenpremie voor 2019: € 1.380. Dat is het bedrag dat zorgverzekeraars volgens de regering aan hun verzekerden moeten vragen om de zorgkosten te dekken. De rekenpremie is de basis voor de premie die u uiteindelijk gaat betalen.

Het zorggebruik en de zorgkosten in Nederland stijgen ieder jaar. Hierdoor stijgt de premie van de zorgverzekering. De afgelopen jaren heeft CZ reserves kunnen inzetten om de premie minder hard te laten stijgen dan eigenlijk nodig was. Zolang het kan, blijven zij ernaar streven de premie zo stabiel mogelijk te laten ontwikkelen.

Stap 1: de rekenpremie

De overheid bepaalt elk jaar de rekenpremie van de zorgverzekering. Dit is het bedrag dat volgens de overheid aan verzekerden gevraagd moet worden om ongeveer de helft van de zorgkosten van de basisverzekering te dekken. De andere helft wordt aangevuld via de werkgevers en rijksbijdragen. Op Prinsjesdag maakt de overheid de rekenpremie bekend, samen met de zorg die binnen de basisverzekering valt en de hoogte van het eigen risico.

Stap 2: van rekenpremie naar zorgpremie

Met de rekenpremie bepalen zorgverzekeraars de zorgpremie. De zorgpremie bestaat uit de rekenpremie en een premieopslag. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premieopslag op basis van hun organisatiekosten, financiële reserves en de resultaten die ze verwachten. Daarom is de ene zorgverzekering duurder dan de andere. In november van elk jaar maken de zorgverzekeraar hun nieuwe premies bekend.

CZ berekent geen winstopslag

CZ is een onderlinge waarborgmaatschappij. Winst maken is géén doel. In de premieopslag zit dus nooit winstopslag. En ze besteden de zorgpremie zo zuinig en efficiënt mogelijk: van elke euro gaat ruim 97 cent naar zorg en minder dan 3 cent naar organisatiekosten.

 

De verwachtingen voor 2019

Zorgpremie 2019

Wat de premie in 2019 wordt, weten we nu nog niet. Op Prinsjesdag heeft de overheid de inhoud van de basisverzekering, de hoogte van het eigen risico en de rekenpremie bekend gemaakt. Nu kunnen de zorgverzekeraars aan de slag met de berekening van de zorgpremie voor 2019. Uiterlijk 12 november 2018 maken zij de premies bekend van de basisverzekeringen, aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen.

Inzet van reserves en zorginkoop in 2019

De overreserves van de zorgverzekeraars lopen terug. Het wordt dus steeds lastiger om de premiestijging te dempen. Tegelijkertijd blijven de zorgkosten elk jaar stijgen. Deze stijging komt terug in de premie. Hierdoor verwachten we dat de premie hoger zal worden. Om premiestijging te beperken, doet CZ er i.i.g. alles aan om de zorgkosten in de hand te houden. Bijvoorbeeld via het inkopen van goede en betaalbare zorg.

Voor uitgebreidere informatie kunt u terecht op de websites van de zorgverzekeringen.

keurmerk adfiz
keurmerk rma
keurmerk nvga