Nieuwsarchief

De regering heeft haar plannen voor uw basisverzekering bekend gemaakt. Welke zorg wordt volgend jaar vergoed? Wat wordt uw eigen risico? En hoe gaat uw verzekering nu de premie berekenen?

 

Uw eigen risico in 2019: € 385

Het eigen risico is het bedrag dat u zelf betaalt voor uw zorg. Volgend jaar blijft uw eigen risico € 385. CZ biedt de mogelijkheid om het verplichte eigen risico gespreid te betalen. Zodat u niet het hele bedrag in één keer betaalt, maar in termijnen.

 

Uw basisverzekering in 2019

De regering heeft bekend gemaakt wat er gaat veranderen in de basisverzekering van 2019.

Nieuwe vergoedingen:

  • De leefstijlcoach voor mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht.
  • Oefentherapie bij COPD vanaf de eerste behandeling. Het aantal behandelingen en de periode dat de vergoeding geldt, hangt af van de medische indicatie.

Gewijzigde vergoedingen:

  • Verzekerden met een machtiging voor zittend ziekenvervoer krijgen een vergoeding voor vervoer naar consulten, onderzoek en controles die samenhangen met de behandeling.
  • De wettelijke eigen bijdrage voor medicijnen wordt beperkt tot maximaal € 250 per jaar.

Vervallen vergoeding:

  • Paracetamol, vitaminen en mineralen die ook zonder recept bij de apotheek of drogist te verkrijgen zijn, worden niet meer vergoed uit de basisverzekering.

Andere wijzigingen voor 2019 maakt uw verzekeraar uiterlijk 12 november 2018 bekend.

 

Hoe gaat uw zorgverzekeraar nu uw premie berekenen?

We weten nu de rekenpremie voor 2019: € 1.380. Dat is het bedrag dat zorgverzekeraars volgens de regering aan hun verzekerden moeten vragen om de zorgkosten te dekken. De rekenpremie is de basis voor de premie die u uiteindelijk gaat betalen.

Het zorggebruik en de zorgkosten in Nederland stijgen ieder jaar. Hierdoor stijgt de premie van de zorgverzekering. De afgelopen jaren heeft CZ reserves kunnen inzetten om de premie minder hard te laten stijgen dan eigenlijk nodig was. Zolang het kan, blijven zij ernaar streven de premie zo stabiel mogelijk te laten ontwikkelen.

Stap 1: de rekenpremie

De overheid bepaalt elk jaar de rekenpremie van de zorgverzekering. Dit is het bedrag dat volgens de overheid aan verzekerden gevraagd moet worden om ongeveer de helft van de zorgkosten van de basisverzekering te dekken. De andere helft wordt aangevuld via de werkgevers en rijksbijdragen. Op Prinsjesdag maakt de overheid de rekenpremie bekend, samen met de zorg die binnen de basisverzekering valt en de hoogte van het eigen risico.

Stap 2: van rekenpremie naar zorgpremie

Met de rekenpremie bepalen zorgverzekeraars de zorgpremie. De zorgpremie bestaat uit de rekenpremie en een premieopslag. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premieopslag op basis van hun organisatiekosten, financiële reserves en de resultaten die ze verwachten. Daarom is de ene zorgverzekering duurder dan de andere. In november van elk jaar maken de zorgverzekeraar hun nieuwe premies bekend.

CZ berekent geen winstopslag

CZ is een onderlinge waarborgmaatschappij. Winst maken is géén doel. In de premieopslag zit dus nooit winstopslag. En ze besteden de zorgpremie zo zuinig en efficiënt mogelijk: van elke euro gaat ruim 97 cent naar zorg en minder dan 3 cent naar organisatiekosten.

 

De verwachtingen voor 2019

Zorgpremie 2019

Wat de premie in 2019 wordt, weten we nu nog niet. Op Prinsjesdag heeft de overheid de inhoud van de basisverzekering, de hoogte van het eigen risico en de rekenpremie bekend gemaakt. Nu kunnen de zorgverzekeraars aan de slag met de berekening van de zorgpremie voor 2019. Uiterlijk 12 november 2018 maken zij de premies bekend van de basisverzekeringen, aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen.

Inzet van reserves en zorginkoop in 2019

De overreserves van de zorgverzekeraars lopen terug. Het wordt dus steeds lastiger om de premiestijging te dempen. Tegelijkertijd blijven de zorgkosten elk jaar stijgen. Deze stijging komt terug in de premie. Hierdoor verwachten we dat de premie hoger zal worden. Om premiestijging te beperken, doet CZ er i.i.g. alles aan om de zorgkosten in de hand te houden. Bijvoorbeeld via het inkopen van goede en betaalbare zorg.

Voor uitgebreidere informatie kunt u terecht op de websites van de zorgverzekeringen.

Om voorbereid te zijn op alle nieuwe technische en wettelijke veranderingen, is de leverancier van onze app deze week bezig met grootschalig onderhoud aan de servers. Dit kan inhouden dat gedurende deze periode de Van Helvoort app tijdelijk niet bereikbaar is. Zij verwachten dat maandag 21 mei alle werkzaamheden afgerond zijn. Onze excuses voor het ongemak.

nieuwe site moet consument meer inzicht in verzekeringen geven

Nederlandse verzekeraars introduceren een website voor overzichten van verzekeringen. De site moet consumenten meer inzicht in hun verzekeringen geven.

Vanaf vandaag kunt u uw schade weer melden via onze online schadeformulieren. Deze zijn tevens vernieuwd, zodat het melden van schade nog gemakkelijker is geworden.

Vanwege een technisch probleem kunt u tijdelijk geen gebruik maken van ons online schadeformulier. Onze excuses voor het ongemak, we doen ons uiterste best dit probleem z.s.m. te verhelpen. 

Tot die tijd kunt u uw schade melden via onze app (download voor Apple of Android), het papieren schadeformulier (pdf) of bel met onze afdeling schade (0492 37 11 00). Een van onze medewerkers begeleidt u dan tijdens de afwikkeling.

Iedere automobilist kent de groene kaart als internationaal verzekeringsbewijs. Maar over nut en noodzaak tasten veel mensen in het duister. Moet je hem altijd meenemen en wat heb je eraan bij pech en ongevallen? Jelle Smits van het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars geeft uitleg. Over één ding is geen enkele discussie mogelijk, zegt hij: “De groene kaart heeft zijn naam niet voor niets: die moet dus écht groen zijn.”

Wat kost een bezoek aan de specialist eigenlijk? En hoeveel betaalt u voor een operatie aan neus- of keelamandelen?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceert uitgangspunten voor de berekening van het financiële nadeel bij vervroegde aflossing van de hypotheek. Huizenbezitters krijgen hierdoor duidelijkheid over hoe de vergoeding - voorheen boeterente genoemd - tot stand kan komen. Uit onderzoek van de AFM naar de huidige rekenmethoden is gebleken dat er grote verschillen bestaan tussen aanbieders.

Leidraad ‘Vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek’

Veel huizenbezitters overwegen vanwege de lage rentestand vervroegd af te lossen op hun hypotheek, of over te sluiten. Soms moet hiervoor een vergoeding worden betaald. Deze vergoeding mag sinds 14 juli 2016 - met de inwerkingtreding van nieuwe Europese regelgeving (MCD) - niet groter zijn dan het financiële nadeel dat aanbieders daardoor hebben. Ook moeten aanbieders hun klanten duidelijk uitleggen hoe de vergoeding is berekend. Vanwege de nieuwe regelgeving onderzocht de AFM de wijze waarop aanbieders de vergoeding voor vervroegde aflossing berekenen. Hierbij kwam de AFM verschillende rekenmethoden tegen. In de leidraad formuleert de AFM voor aanbieders 4 uitgangspunten om duidelijk te maken op welke wijze voldaan kan worden aan de nieuwe regels.

Stappenplan

Om huizenbezitters te helpen duidelijkheid te krijgen over hoe de vergoeding berekend kan worden, heeft de AFM een stappenplan en een checklist opgesteld. Hierin wordt de berekeningswijze in de praktijk stap voor stap toegelicht, en kunnen huizenbezitters lezen waar ze op kunnen letten.

Omdat de nieuwe regels vanaf 14 juli 2016 gelden, verwacht de AFM dat aanbieders de vergoedingen die door huizenbezitters sindsdien zijn betaald, opnieuw berekenen. Als blijkt dat de klant een te hoge vergoeding heeft betaald, moet het verschil worden terugbetaald. De uitgangspunten zijn niet van toepassing op vergoedingen die zijn betaald voor 14 juli 2016.

De AFM gaat erop toezien dat aanbieders zich houden de regels.

Bron: AFM

Expres crash

AMSTERDAM - Duizenden aanrijdingen per jaar worden mogelijk expres veroorzaakt door automobilisten om verzekeringsgeld op te strijken. Vaak gebeurt dat met voertuigen waar al schade aan zit.

 autoschade

In dit artikel worden de oorzaken van de premiestijging voor autoverzekeringen en het gewijzigde systeem voor schadevrije jaren dat vorig jaar is ingegaan geanalyseerd.

keurmerk adfiz
keurmerk rma
keurmerk nvga